Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1549 77f3 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viayougurtway yougurtway
9270 0341
Reposted fromzoja zoja viayougurtway yougurtway
2261 866f
Reposted fromnieaktywna nieaktywna viayougurtway yougurtway
2767 9393 500
Reposted fromknot knot viayougurtway yougurtway
3385 dc62
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viayougurtway yougurtway
1699 5389 500
Reposted fromerq erq viayougurtway yougurtway
- Kocham cię, bo mi przerywasz i to często. Kocham cię, bo jesteś piękna, inteligentna i seksowna.
- Zawstydzasz mnie.
- To kolejny powód. Nie zdajesz sobie sprawy jak na mnie działasz. Śmiejesz się jak czteroletnia dziewczynka. Nigdy się nie poddajesz, jesteś niesamowita.
- Ty też. Dlatego, że potrafisz to wszystko powiedzieć.
— Gossip Girl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaskull-sutures skull-sutures
(...) Bo jesteś kobietą wartą wszystkich zachodów słońca.
— 20.01.2015
W chwili, kiedy ktoś obserwuje nasze zachowanie chcąc nie chcąc, dostosowujemy się do wzroku człowieka, który na nas patrzy i nic, z tego co robimy nie jest już prawdą.
— M. Kundera
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaskull-sutures skull-sutures
Nie sądzę, by ktoś mógł przedstawić mi mnie w gorszym świetle niż ja sam siebie widzę.
— Adaś Miauczyński; Dzień świra 
2303 1953
Reposted fromunr-eal unr-eal viaskull-sutures skull-sutures
7030 4af4
Reposted fromnaasty naasty viawieszjakjest wieszjakjest
8882 1f5b
Reposted frommopsmopski mopsmopski viawieszjakjest wieszjakjest
7077 9f09
Reposted fromhaszek haszek viawieszjakjest wieszjakjest
5833 138e 500
Reposted frommopsmopski mopsmopski viawieszjakjest wieszjakjest
4239 0c2a 500
Kapelanka, Cracow, Poland
Reposted fromtractable tractable viawieszjakjest wieszjakjest
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl